【News】2022/5/15 13:00 入試説明会@Zoom

京都大学大学院 情報学研究科 社会情報学専攻の入試説明会が実施されます。社会情報学専攻の概要説明、入試説明および社会情報学専攻の各分野の紹介が行われます。 詳細および申込みはこちらから